Artiklar

Vad är ELRÄTT?

elratt logoELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganistationen; EIO och Sveriges Elgrossister; SEG med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik. Elteknikbranschen är i förändring och många är inte medvetna om hur mycket kunskap som finns hos elteknikföretagen. Idag kan du få hjälp med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation. Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som din elinstallatör kan hjälpa till med. Vi kallar det kort och gott för ELRÄTT.

Hur vet jag om min bostad är elsäker?

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador.

Känner du på dig att elinstallationen i din bostad egentligen passerat bäst före-datum kan du anlita en installatör för att utföra ett EIO-eltest.
Klicka här och läs mer.

Vad har jag som fastighetsägare för ansvar för elinstallationen?

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t. ex. arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Genom att teckna ett serviceavtal med en elinstallatör kan du få professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.
Klicka här och läs mer.

Vad händer med glödlampan?

Den traditionella glödlampan är på väg bort. Under 2012 kommer alla matta och klara glödlampor försvinna och ge plats åt lågenergilampor, halogen och LED. De nya lamporna sparar mellan
30–80% energi jämfört med glödlampor och håller dessutom väsentligt längre. Att byta ut alla glödlampor i huset är alltså ett enkelt och väldigt effektivt sätt att spara både energi och pengar.

 
 
 
 
 
Copyright Pite Eltjänst AB, Svartnäsvägen 76, 946 91 Roknäs, Tel: 070-669 88 85, E-post: info@piteeltjanst.se, elfirma med kunniga elektriker i Piteå Norrbotten